header

header

lördag 28 april 2018

Kvinnor och makt: ett manifest - Mary Beard

Jag fick nys om den här boken och tyckte den såg intressant ut. Det är en tunn bok, 119 sidor, och tar bara någon timme att läsa. Först när jag hade fått hem den och börjat läsa så förstod jag att boken egentligen bygger på några föreläsningar som Beard har hållit och skrivit om till, vad hon kallar, ett manifest.

Temat är kvinnors röst i det offentliga samtalet och i maktens korridorer. Vi ser fortfarande idag hur kvinnors röster och åsikter tystas, förminskas och väcker enorm vrede. Hur kvinnor dagligen får ta emot hot, ofta sexualiserat hot om våld på sociala medier. Mary Beard sätter in det i ett historiskt kontext - ur ett västerländskt historiskt perspektiv ska kanske nämnas. Genom att ge detta "fenomen" ett långt och historiskt perspektiv så vill hon "hjälpa oss att komma förbi den enkla diagnosen 'kvinnohat', som vi har en tendens att slentrianmässigt ta till". Hon skriver att det såklart är ett sätt att beskriva det som händer men att vi behöver inse att det är mer komplicerat än så och att det finns en lång förhistoria. Det handlar om starka och djupgående strukturer som funnits i tusentals år.

Mary Beard är professor i antikens historia vid Newnham College i Cambridge så de historiska exemplen kommer i mångt och mycket från den antika världen. Och det är intressant att se hur mycket av våra referenser och bildspel i dag som kommer från den tiden. Boken innehåller ett flertal illustrationer.

I slutet av sin genomgång så ställer sig Beard frågan "Om kvinnor inte befinner sig helt innanför maktens strukturer, då är det väl makten vi behöver omdefiniera snarare än kvinnorna?"

Den här boken blev väl inte en sådan stor tankeställare för mig. Att kvinnor inte på samma sätt som män kan ta plats i det offentliga rummet är ett strukturellt problem är ju inte direkt en nyhet. Inte heller tanken att det är strukturen som behöver ändras i stället för individerna. Det boken gav mig är ett historiskt perspektiv och mer kunskap om det.

Boken ges ut av Norstedts och kan köpas på Adlibris och Bokus

Andra som bloggat om boken är Feministbiblioteket och Boktokig


Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...